logo

Projekt Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu został ustanowiony na podstawie programu rządowego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”.

W latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 projekt prowadzi Fundacja Rozwoju Informatyki we współpracy z Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukaszewicza, a projekt jest wspierany przez Uniwersytety Warszawski i Wrocławski.

Celem projektu jest systemowe wspieranie uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w pogłębianiu wiedzy i szlifowaniu umiejętności informatycznych, w szczególności w zakresie algorytmiki i programowania. W projekcie wykorzystuje się doświadczenia zdobyte w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie startującymi w Olimpiadzie Informatycznej. Projekt ten bazuje na świetnych osiągnięciach polskich uczniów w międzynarodowych olimpiadach informatycznych oraz sukcesach polskich studentów w drużynowych mistrzostwach świata uczelni wyższych. Stawiamy na rozwój kompetencji cyfrowych z zakresu algorytmiki i programowania, kluczowych w całej informatyce.

Udział w projekcie może wziąć każdy uczeń bez względu na miejsce zamieszkania – po spełnieniu pewnych warunków

W ramach projektu uczniowie pracują w kołach zainteresowań, biorą udział w obozach naukowych, startują w specjalnie dedykowanych im turniejach algorytmiczno-programistycznych. Mają także możliwość poszerzenia swoje wiedzy poprzez udział w wykładach i webinariach prowadzonych przez uznanych naukowców.

W projekcie przewidziano także wspieranie nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi informatycznie poprzez organizację kursów i warsztatów metodycznych i programowych na różnych poziomach zaawansowania, które uczą także postawy otwartości organizowania pracy grupowej, zarówno na zajęciach stacjonarnych, jak i on-line; dostęp do programów nauczania opracowanych w projekcie pilotażowym, dla których realizacji przewidujemy w tym projekcie wsparcie informatyczne, opiekę mentorską wybitnych edukatorów, z doświadczeniem i sukcesami w pracy  z  uczniami  uzdolnionymi informatycznie oraz pomoc w prowadzeniu zajęć przez wykładowców/asystentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.map.org.pl.