logo

Fundacja Rozwoju Informatyki organizowała i wspołorganizowała szereg projektów i przedsięwzięć naukowych we współpracy z krajowym i zagranicznymi instytucjami naukowymi włączając w to:

  • Polską Akademię Nauk,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • CNRS,
  • IIASA,
  • Uniwersytet w Bordeaux,
  • Uniwersytet w Edynburgu,
  • Uniwersytet w Linköping.

FRI realizowała także granty z Microsoft Research, US Office of Naval Research oraz Komisji Europejskiej.

Fundacja Rozwoju Informatyki jest też od 2009 r. organizatorem Olimpiady Informatycznej (https://oi.edu.pl/) w Polsce wyłanianym w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowo od 2019 r. Fundacja jest też organizatorem Olimpiady Informatycznej Juniorów (https://oij.edu.pl/).

W 2012 r. Fundacja Rozwoju Informatyki była Parnterem Organizacyjnym Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym, których gospodarzem był Uniwersytet Warszawski i od tego roku Fundacja wspiera przygotowania i udział drużyn Uniwersytetu Warszawskiego w drużynowych zawodach programistycznych różnego szczebla.

Pierwszym i wieloletnim Prezesem Zarządu FRI był Pan dr Kazimierz Grygiel z Instytutu Informatyki UW. Obecnie pracami Zarządu Fundacji kieruje Pan Rafał W. Sikorski. Przewodniczącym Rady Fundacji Rozwoju Informatyki jest Pan prof. dr hab. Jan Madey. W zakresie spraw naukowych i technicznych Fundacja korzysta z wiedzy i doświadczeń ekspertów z Instytutu Informatyki MIM UW oraz innych ośrodków akademickich w Polsce.