logo

Od roku szkolnego 2019/2020 Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu, jakim jest organizacja Olimpiady Informatycznej Juniorów.  Olimpiada ta ma już 13-letnią tradycję. Pierwsza edycja organizowana była w roku szkolnym 2006/2007 pod nawą Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów. Powołana została przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, następnie organizowana przez wiele lat przez Stowarzyszenie Talent. W roku 2022 Fundacja wystartowała w kolejnym konkursie ofert na organizację tej Olimpiady, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oferta Fundacji została wybrana do realizacji w latach szkolnych 2022/2023 – 2024/2025.  

Olimpiada jest dostępna dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnictwo w konkursie jest indywidualne. Zawody Olimpiady Informatycznej Juniorów są trójstopniowe. W zawodach I stopnia uczestnicy rozwiązują test oraz zadania programistyczne i algorytmiczne w warunkach domowych, przesyłając rozwiązania za pomocą Systemu Internetowego Olimpiady. Kolejnym etapem dla najlepszych uczestników I etapu są zawody II stopnia organizowane w wybranych ośrodkach lokalnych. Najlepsi z najlepszych zostają zakwalifikowani do zawodów III stopnia (finałowych), które odbywają się na przełomie kwietnia/maja w Warszawie. Nagrodami dla laureatów konkursu są medale (złoty, srebrny i brązowy). Ponadto finaliści mogą zostać wyróżnieni dodatkowymi nagrodami i stypendiami oraz mogą wziąć udział w Obozie Naukowo-Treningowym. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oij.edu.pl.