logo

2023-03-06

Dziś o godzinie 12:00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczęła się konferencja pt. "Umiejętności cyfrowe 2023 pl - co dalej?", której organizatorem jest Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia w Polsce oraz Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej UKSW. Nasza Fundacja także jest zaangażowana w organizację tego wydarzenia.
Głównym punktem konferencji jest ogłoszenie listy 100 '2022 oraz Honorowej listy 100 laureatów - osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

Szczegóły znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064754496881