logo

profesor w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

profesor nauk technicznych, ekspert w dziedzinie systemów wieloagentowych, pionierka modelowania systemów BDI (ang. Belief–desire–intention), wykłada informatykę w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Informatyki Polskiej Akademii Nauk.