logo

emerytowany profesor Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Przewodniczący Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, przewodniczący Rady Informatyzacji Edukacji; Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, matematyka (metody numeryczne). W 1972 r. uzyskał tytuł doktora, Wydział Matematyki i Mechaniki UW, nauki matematyczne, a w 1979 r. habilitował się, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, nauki matematyczne w zakresie informatyki. W 2001 roku uzyskał tytuł profesora: Instytut Podstaw Informatyki PAN, nauki techniczne w zakresie informatyki. Od 1964 r. zawodowo związany z Uniwersytetem Warszawskim. Od 2006 r. profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Pełnił szereg funkcji kierowniczych na UW, w tym: Dyrektora Instytutu Informatyki, Prodziekana Wydziału MIM, Prorektora, Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji, Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. Sprawuje również liczne funkcje poza UW. Czasowo pracował na uczelniach w Chinach, Danii, Kanadzie, RFN, USA — gdzie przebywał łącznie ponad 8 lat. Członek polskich oraz zagranicznych stowarzyszeń naukowych i zawodowych. Od ponad dwudziestu lat współopiekun zespołów programistycznych UW, które corocznie awansują do finałów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM International Collegiate Programming Contest), a w szczególności zdobyły Mistrzostwo Świata w latach 2003 i 2007 oraz Wicemistrzostwo w 2012 i 2017 roku. Autor ponad 130 publikacji oraz prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach. Laureat znamienitych nagród i wyróżnień. Są to m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie, liczne nagrody Ministra Edukacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Medal Prezydium PAN im. Mikołaja Kopernika za wybitne zasługi na rzecz nauki, Nagroda im. Marka Cara, Nagroda InfoStar w kategorii Propagowanie Informatyki, Nagroda Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji za międzynarodowe sukcesy w kształceniu kadr informatycznych, „Award of Excellence” firmy IBM, The 2012 Mark Measures Distinguished Service Award, Nagroda Specjalna Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w 2017.