logo

Krzysztof Diks jest profesorem zwyczajnym oraz Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia informatyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie został zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie. Habilitował się w 1998 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Algorytmy komunikacji w sieciach z usterkami. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych otrzymał w 2007. Członek Komitetu Informatyki PAN oraz Rady do spraw Informatyzacji Edukacji. Od stycznia 2016 pełni funkcję przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji (2016–2019).

Popularyzator informatyki i wychowawca wielu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych. Inicjator pierwszego internetowego konkursu programistycznego „Pogromcy Algorytmów” (obecnie „Potyczki Algorytmiczne”) organizowanego przez Instytut Informatyki UW oraz Fundację Rozwoju Informatyki.

Przewodniczący Komitety Głównego Olimpiady Informatycznej.